Erik Brofoss

1908-1979
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 19. januar 1946