Jørgen Vogt

1900-1972
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 29. mars 1949