Johan Scharffenberg

1869-1965
Taler
Lillestrømmen , 8. august 1915
Det Norske Studentersamfund, 21. september 1940
Rådhuset, Oslo, 17. mai 1945
Slottsbakken, Oslo, 9. juni 1945