Jens Hundseid

1883-1965
Partier/organisasjoner
Taler
9. februar 1924
Stortinget, 30. mai 1933
Hurdal Verk, 16. september 1938