Christian Sørenssen

1765-1848
Taler
Christiania, 20. oktober 1814
Vor Frelsers kirke, Christiania, 26. april 1844