Masud Gharahkhani

1982-
Partier/organisasjoner
Taler
Oslo, 8. april 2011