Christian Tybring-Gjedde

1963-
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 8. april 2008