Bent Høie

1971-
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 8. april 2008
Lillestrøm, 26. mars 2014
Sykehuset Innlandet, Lillehammer, 18. februar 2016