Ingrid Bjerkås

1901-1980
Partier/organisasjoner
Taler
Vang kirke, 19. mars 1961