Andreas Olsen Hølaas

1832-1907
Partier/organisasjoner
Taler
Kristiania, 19. februar 1882