Jacob Hersleb Sodemann

1780-1849
Taler
Stortinget, 20. oktober 1814