Hans Jæger

1854-
Taler
Kristiania, september 1886