Søren Georg Abel

1772-1820
Taler
Christiania, 20. oktober 1814