Bertram Dybwad Brochmann

1881-1956
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 13. februar 1936
Stortinget, 15. februar 1936