Magnus Halvorsen

1853-1922
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 27. april 1910
Stortinget, 17. mars 1911