Christopher Hansteen

1822-1912
Partier/organisasjoner
Taler
Kristiania, 27. februar 1884