Jacob Otto Lange

1833-1902
Partier/organisasjoner
Taler
Kristiania, 27. februar 1884