Axel Andreas Thallaug

1866-1938
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 10. august 1911