Kristin Krohn Devold

1961-
Partier/organisasjoner
Taler
Oslo Militære Samfund, 7. januar 2002
Oslo Militære Samfund, 6. januar 2003
Oslo Militære Samfund, 5. januar 2004
Oslo Militære Samfund, 10. januar 2005