Frederik Prytz

1878-1945
Partier/organisasjoner
Taler
16. november 1941