Ole Danbolt Mjøs

1939-
Taler
Oslo Rådhus, 10. desember 2003
Oslo Rådhus, 10. desember 2006
Oslo Rådhus, 10. desember 2007
Oslo Rådhus, 10. desember 2008