Oddrun Pettersen

1937-2002
Partier/organisasjoner
Taler
Oslo, 7. november 1988