Johs B. Thue

1941-
Partier/organisasjoner
Taler
Oslo, 7. november 1988