Christian Lous Lange

1869-1938
Taler
Oslo, 10. desember 1937