Hanna E. Marcussen

1977-
Partier/organisasjoner
Taler
Oslo, 13. august 2013
NRK TV, 6. september 2013
Sandvika, Akershus, 25. april 2014