Christian Fredrik Monsen

1874-1954
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 11. desember 1945