Martin Tranmæl

1879-1967
Partier/organisasjoner
Taler
Trondhjems Arbeiderforening, 2. desember 1911
Det Norske Studentersamfund, Kristiania, 21. februar 1914
Kristiania, 29. mars 1918
Kristiania, 25. februar 1923
Oslo, 31. januar 1927
Folkets Hus, Oslo, 7. desember 1927
Aps Landsmøte, 1963