Søren Tobias Årstad

1861-1928
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 8. august 1914