Ole Olsen Lian

1868-1925
Partier/organisasjoner
Taler
Stockholm, 2. september 1912
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918