Elias Sunde

1851-1910
Partier/organisasjoner
Taler
Kristiania, 10. september 1896