August Konow

1780-1873
Partier/organisasjoner
Taler
Det overordentlige storting, Christiania, 25. oktober 1814