Solveig Horne

1969-
Partier/organisasjoner
Taler
Litteraturhuset i Oslo, 20. juni 2014