Ulrik Frederik Bøyesen

1773-1841
Partier/organisasjoner
Taler
Lærdal, 18. mars 1814
Lærdal, 18. mars 1814