Jonas Angell

1742-1828
Partier/organisasjoner
Taler
Trondhjem, 5. juni 1814