Fredrik Julius Bech

1758-1828
Partier/organisasjoner
Taler
Vor Frelsers Kirke, Christiania, 13. november 1814