Jens Skancke Garmann

-
Partier/organisasjoner
Taler
Vor Frelsers Kirke, Christiania , 26. juni 1814