O. K. Skuggevik

-
Partier/organisasjoner
Taler
Tid og sted er usikker, men talen er antakelig holdt omkring, 1925