Fredrik Wettergreen

-
Partier/organisasjoner
Taler
Borre-Hovedkirke, Borre, 4. mars 1814