Ervin Kohn

-
Partier/organisasjoner
Taler
Utenfor synagogen, Oslo, 21. februar 2015