Wilhelm F. K. Christie

1778-1849
Taler
Det overordentlige Storting, 10. november 1814
Stortinget, 22. januar 1816
Bergen, 14. juni 1823