Arnulf Øverland

1889-1968
Taler
Studentersamfundet, Oslo, 21. januar 1933
Diskusjonsinnlegg på et møte for medlemmer av NKP i Oslo, 1937
Auditorium i Stockholm og Cirkus i Göteborg, mars 1939
Göteborg, 23. januar 1940
Djurgården, Stockholm, 17. mai 1945
Studentkåren i Göteborg, 1946
Tale ved studentenes demonstrasjon, 2. mars 1946