Vidkun Quisling

1887-1945
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 7. april 1932
NRK, 31. desember 1940
Frankfurt, 28. mars 1941
Colosseum kino, Oslo, 5. september 1941
Akershus slott, Oslo, 1. februar 1942
25. september 1942
Universitetets gamle festsal, Oslo, 25. september 1942
Trøndelag, 6. desember 1942
Klingenberg kino, Oslo, 2. februar 1943
Klingenberg Kino, Oslo, 22. februar 1943
Universitetsplassen, Oslo, 15. mai 1944
NRK, 5. mai 1945