Kaci Kullmann Five

1951-
Partier/organisasjoner
Taler
Oslo Rådhus, 10. desember 2015