Svein Gjedrem

1950-
Taler
Grand Hotel, 15. februar 2007
Grand Hotel, Oslo, 14. februar 2008
Grand Hotel, Oslo, 12. februar 2009
Grand Hotel, Oslo, 11. februar 2010