Karl Evang

1902-1981
Taler
NRK radio, 20. desember 1950
Minnetale ved møte i Universitetets gamle festsal, 23. oktober 1968