Nils Lavik

1884-1966
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 25. mars 1931
Stortinget, 14. desember 1945