Karin Moe

1945-
Taler
Universitetet i Oslo, 2. september 1996