Finn Gustavsen

1926-2005
Taler
Stortinget , 20. august 1963
Stortinget, 14. mars 1967
Stortinget, 3. april 1968
SVs stormøte om politisk overvåkning og bruddene på norsk basepolitikk, Oslo, 22. august 1977