Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

1959-
Partier/organisasjoner
Taler
Stokke og Sandefjord, 1. mai 2006