John Lyng

1905-1978
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 22. august 1963